Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość

Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość


Autor Józef Pawlikowski
CenaBEZPŁATNE

"Czytajmy i uczmy się; chciejmy tylko, abędziemy wolnymi, bo naród szesnasto-miljonowy, nie jest i nie może bydź do niewoli zrodzony" – takim zdaniem rozpoczyna się drugie wydanie publikacji Józefa Pawlikowskiego z 1800 roku. Pawlikowski był osobistym sekretarzem Tadeusza Kościuszki – jego poglądy wyraził w broszurze "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?". Późniejsze wydania tego tekstu miały ogromny wpływ na rozwój ruchu partyzanckiego w XIX wieku.


Dostępne źródła: