"Kultura"

"Kultura"


Autor różni autorzy
CenaBEZPŁATNE

Dostęp do wszystkich 637 numerów paryskiej „Kultury” i 171 wydań „Zeszytów Historycznych”. Archiwa Instytutu Literackiego „Kultura” zostały otwarte w 14. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Portal udostępnia także wiele innych materiałów związanych z Instytutem: listy, zdjęcia, nagrania, wycinki prasowe. Miesięcznik był wydawany w latach 1947–2000, początkowo w Rzymie, od 1948 w Paryżu przez Instytut Literacki, stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po II wojnie wywierając wpływ na Polskę Ludową.


Dostępne źródła: