Mała Apokalipsa

Mała Apokalipsa


Autor Tadeusz Konwicki
CenaBEZPŁATNE

Radiowa interpretacja jednego z najtrafniejszych portretów smutnej i pełnej paradoksów rzeczywistości socjalistycznej Polski – czyta Adam Ferency. Napisana na przełomie 1978 i 1979 roku powieść jest jednym z najtrafniejszych portretów rzeczywistości polskiego socjalizmu. Uniwersalny charakter "Małej Apokalipsy" sprawia, że uznaje się ją nie tylko za doskonałą diagnozę sytuacji w PRL, ale i ciekawą refleksję na temat losu człowieka w drugiej połowie XX wieku. Zanim została oficjalnie opublikowana w 1988 roku, doczekała się 8 wydań w drugim obiegu. Powieść była tłumaczona na kilkanaście języków obcych i pozostaje najlepiej znanym na świecie utworem Konwickiego.


Dostępne źródła: