Mózg Józefa Piłsudskiego

Mózg Józefa Piłsudskiego


Autor Maksymilian Rose
CenaBEZPŁATNE

Opublikowana w 1938 roku monografia, opracowana pod redakcją prof. Maksymiliana Rosego w Polskim Instytucie Badań Mózgu w Wilnie, podsumowująca pierwszy etap prac neuroanatomicznych nad morfologią i cytoarchitektoniką zmarłego w 1935 roku marszałka Józefa Piłsudskiego.


Dostępne źródła: