Ciemności kryją ziemię

Ciemności kryją ziemię


Autor Jerzy Andrzejewski
Wydawca Polona
CenaBEZPŁATNE

Czas "odwilży" po okresie stalinowskiego terroru był dla autora trudnym okresem. Przede wszystkim odczuwał niemoc twórczą, dręczyły go wyrzuty sumienia z powodu swojej służalczości wobec systemu totalitarnego, w którym żył. Andrzejewski, który po wojnie gorliwie służył partii i sowietom, dokonuje w "Ciemnościach..." analizy wchodzenia w ową służalczość wobec ideologii i władzy. Autor próbuje zrozumieć i opisać zjawisko fanatyzmu ideologicznego, a także pojęcia kłamstwa i prawdy. Dopóty trwał reżym komunistyczny, dopóki nie mógł tego czynić otwarcie, dlatego posłużył się maską historyczną. Pretekstem do analizy komunizmu jest inkwizycja w XV wieku. Wydanie z 1957 roku.


Dostępne źródła: