Dla dzieci

Dla dzieci


Autor Władysław Bełza
Wydawca Wikiźródła
CenaBEZPŁATNE

"Niema chłopczyny ni dziewczęcia polskiego, któreby nie umiało na pamięć prześlicznych wierszy jego, jak »Matka« lub »Ojczyzna«, dostąpił też tego zaszczytu, który niezawsze wielkim przypadł w udziele, że liczne utwory jego, umieszczono, dzięki niezwykłym zaletom treści i formy w książkach, przeznaczonych dla szkół ludowych, i tak zabłądziły one aż pod wieśniacze strzechy" (Franciszek Konarski). Zbiór wierszyków Władysława Bełzy z 1897 roku. Utwory o władcach państwa polskiego mogą być przystępne również dla współczesnych dzieci, a tym samym stanowić dla nich źródło wiedzy o historii Polski.


Dostępne źródła: