Dom, pokarmy

Dom, pokarmy


Autor Krystyna Miłobędzka
Wydawca Polona
CenaBEZPŁATNE

O Krystynie Miłobędzkiej Tymoteusz Karpowicz pisał: "Należy do rodziny tych poetów, którzy wierzyli, wierzą i będą wierzyć, że bez odnowy języka nie da się odnowić wyobraźni poetyckiej. Przodków ma wśród tych, którzy torturowali język, by zmusić go do wypowiedzenia pierwszego słowa świata lub «mówiącego bezsłowia»". ("Metafora otwarta. O poezji Krystyny Miłobędzkiej").


Dostępne źródła: