Jak powstaje książka

Jak powstaje książka


Autor Michał Arct
Wydawca Polona
CenaBEZPŁATNE

Michał Arct był wybitnym księgarzem, wydawcą i encyklopedystą. W 1881 roku przejął rodzinną firmę wydawniczą. Tematem jego książki z 1929 roku są najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem wydawniczym oraz główne problemy księgarzy i wydawców u schyłku XIX wieku.


Dostępne źródła: