Listownik miłosny czyli najdokładniejszy poradnik do pisania listów dla zakochanych i narzeczonych

Listownik miłosny czyli najdokładniejszy poradnik do pisania listów dla zakochanych i narzeczonych


Autor E. Zaleski
Wydawca Polona
CenaBEZPŁATNE

Jak pisać listy, aby rozkochać w sobie adresata lub adresatkę? Autor tej książki — Swat — doradzi, jak najpiękniej wyrazić uczucia miłosne na papierze. "Pragnąc całem sercem przyczynić się do szczęścia tych, którzy tej książeczki używać będą, życzymy im szczerze, aby zabiegi ich i starania w sprawach sercwocych jaknajpomyślniejszym uwieńczone zostały skutkiem".


Dostępne źródła: