Paderewski on Welte-Mignon Rolls

Paderewski on Welte-Mignon Rolls


Wykonawca Ignacy Jan Paderewski
Rok 2013
Wydawca DUX
CenaPŁATNE/BEZPŁATNE

Odtworzenie dźwięku wykonań Ignacego Paderewskiego dokonanych w systemie rolek Welte-Mignon. Materiały ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie odtworzone na instrumencie przechowywanym w Muzeum Automatów Muzycznych w Seewen w Szwajcarii.


Dostępne źródła: