Polska jesień

Polska jesień


Autor Jan Józef Szczepański
Wydawca Wydawnictwo Ossolineum
CenaPŁATNE

To jedna z najbardziej interesujących książek podejmujących problematykę Września 1939. Autor przedstawia ówczesne wydarzenia z perspektywy głównego bohatera powieści, Pawła Strączyńskiego, w którego losach można się doszukać elementów biografii samego pisarza - uczestnika kampanii wrześniowej. Zbieżność realnych wydarzeń z opisanymi w utworze, zagubienie Polaków w obliczu rozpoczynającej się wojny, historia powstawania powieści, dzieje jej rękopisu oraz wymowa utworu. Do tomu dołączono esej "Wrześniowe vis-a-vis", napisany po latach odautorski komentarz do powieści.


Dostępne źródła: