Sześć magnifikatów z rękopisu WM 2. analiza i edycja krytyczna

Sześć magnifikatów z rękopisu WM 2. analiza i edycja krytyczna


Autor Jacek Iwaszko
Gatunek Reportaż
Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury
Cecha ebook
CenaBEZPŁATNE

Książka" Sześć magnifikatów z rękopisu WM 2. analiza i edycja krytyczna" to publikacja w całości poświęcona polifonicznym opracowaniom kantyku Najświętszej Maryi Panny, które zachowały się w krakowskim rękopisie WM 2 (Kk I.2), przechowywanym w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu. Trzy opisywane magnifikaty to kompozycje anonimowe, dwa to dzieła Jacotina, jeden wyszedł spod pióra Jeana Lhéritiera. W części analitycznej książki pokrótce opisano budowę i charakterystyczne cechy wszystkich utworów oraz ich silne związki z monodycznymi śpiewami Liturgii Godzin. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy anonimowe magnifikaty z rękopisu WM 2 pochodzą z podobnego czasu i podobnych kręgów co kompozycje Jacotina i Lhéritiera. Druga część książki, edycja krytyczna, dostosowana została zarówno do potrzeb badaczy, jak i wykonawców.


Dostępne źródła: