Sztuka życia czyli rady przeciwko śmierci

Sztuka życia czyli rady przeciwko śmierci


Autor Prentice Mulford
Wydawca Polona
CenaBEZPŁATNE

Wydany we Lwowie w 1910 roku zbiór refleksji filozoficznych jednego z największych humanistów swojej epoki Prentice'a Mulforda. "Dlaczego mamy marnieć — woła autor — dlaczego mamy tracić wszystko, co najlepsze, to co życiu nadaje wartość, wówczas gdyśmy zdobyli już mądrość i doświadczenie, owe konieczności życia!".


Dostępne źródła: