Uparty chłopiec

Uparty chłopiec


Autor Janusz Korczak
Wydawca Wolne Lektury
CenaBEZPŁATNE

Korczak wydał tę książkę w chwili, gdy nad Polską, Europą i światem gromadziły się czarne chmury faszyzmu (1938 r.). Autor zauważył, że literatura proponuje dzieciom i młodzieży wzorce awanturnicze, propaguje postać bohatera, który zwycięża lub ginie na polu bitwy. Pokazując człowieka skromnego i bezinteresownego, sprzeciwiał się triumfowi okrucieństwa i nienawiści. "Uparty chłopiec" to opowieść biograficzna o życiu i dokonaniach Ludwika Pasteura. Skromny, nieprzejawiający w dzieciństwie cech geniuszu Ludwik, ciężką pracą, niezłomnością, niezwykłym uporem zrealizował własne marzenia i dokonał przełomu w nauce.


Dostępne źródła: