Wehikuł czasu

Wehikuł czasu


Autor Herbert George Wells
Wydawca Wolne Lektury
CenaBEZPŁATNE

A co by było, gdybyśmy nagle trafili do roku 802 701? Pewien podróżnik w czasie dociera do kwitnącego świata odległej przyszłości. Jego obraz budzi jednak w czytelniku pewien zawód. Sielankowe życie żyjących wówczas ludzi jest jednym wielkim pozorem: ludzka kultura wypaliła się i zamiera… na gruzach dawnej cywilizacji żyją nędzni i słabi potomkowie naszego gatunku. Przyczyn upadku ludzkości nie upatruje jednak autor, w przeciwieństwie do wielu późniejszych powieściopisarzy czy scenarzystów, w postępie technicznym, w jakimś potężnym wynalazku, który wymknął się spod kontroli twórców. Bohater powieści sam jest wynalazcą, zapalonym eksploratorem. Źródeł degeneracji i nieszczęść przyszłego człowieka doszukuje się w porządku społecznym: w niesprawiedliwości współczesnej sobie kultury, faworyzującej arystokrację kosztem krzywdy ludzi pracujących.


Dostępne źródła: