Wymazywanie

Wymazywanie


Autor Thomas Bernhard/Krystian Lupa
Reżyser Krystian Lupa
Obsada Piotr Skiba, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Adam Ferency, Maja Komorowska, Jolanta Fraszyńska, Agnieszka Roszkowska, Wojciech Wysocki, Władysław Kowalski.
Rok 2010
CenaBEZPŁATNE

Wymazywanie – to ostatnia, artystycznie najdojrzalsza i najbardziej zaciekła w krytykowaniu Austrii powieść Thomasa Bernharda. Krystian Lupa zafascynowany radykalnym gestem odrzucenia wszystkiego, co zafałszowuje i deformuje człowieka i jego obraz świata, postanowił przenieść prozę austriackiego pisarza na deski teatru. Premiera przedstawienia odbyła się w Teatrze Dramatycznym w 2001 roku. Główny bohater rozlicza się ze swoim dotychczasowym życiem, przekreślając zarówno społeczne, moralne, religijne normy i wartości, jak i dokonania filozofii, literatury i sztuki, a wreszcie własnego dorobku. Punktem wyjścia staje się nagła śmierć rodziców bohatera. W powieści Bernharda mieszkający samotnie w Rzymie austriacki filozof Franz Josef Murau, otrzymuje telegram donoszący o śmierci matki, ojca i brata w wypadku samochodowym. Po tym tragicznym wydarzeniu przystępuje do pisania tekstu, który ma stanowić rozrachunek z dotychczasową egzystencją. W tej specyficznej autobiografii ukazani zostają rodzice, brat i siostry, dalsi krewni i przyjaciele. Jest ona bowiem zarazem spowiedzią i oskarżeniem najbliższych. Ostatecznym rezultatem przedsięwzięcia okazuje się autokompromitacja. Kiedy Franz Josef przybywa do rodzinnego Wolfsegg, aby pokierować uroczystościami pogrzebowymi i podjąć obowiązki spadkobiercy, postanawia zniszczyć swoje dzieło. Czas od otrzymania wiadomości do pogrzebu jest czasem Auslöschung, czasem dramatycznego, pełnego sprzeczności monologu, rodzajem specyficznego testamentu bohatera. Jak podsumowuje sam reżyser Auslöschung to propozycja oczyszczenia, uratowania ludzkiej godności i prawdy przez „wymazanie". [TVP]


Dostępne źródła: