Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy

Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy


Autor Jolanta Janiczak
Reżyser Wiktor Rubin
Gatunek rejestracja spektaklu
Produkcja Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Rok 2016
CenaBEZPŁATNE

Théroigne de Méricourt, feministyczna działaczka rewolucji francuskiej, walcząca o prawa kobiet-obywatelek, o równość, wolność, solidarność. Jej nazwisko nie pojawia się jednak obok Dantona i Robespiera, nie ma jej w podręcznikach i encyklopediach. Za działalność i poświęcenie sprawom kobiet została natomiast nagodzona linczem. Sprawczyniami tego były kobiety, o prawa których bezkompromisowo walczyła. Jej poglądy i postulaty były zbyt radykalne również dla liderów Rewolucji Francuskiej. Jej odwaga i zaangażowanie zostały przez historię przykryte diagnozą szaleństwa, fanatyzmu politycznego. Postać Théroigne de Méricourt jest dla twórców spektaklu pretekstem do zastanowienia się nad ideami, metodami, narzędziami, które mogłyby obudzić rewolucyjny zryw dzisiaj, teraz, w XXI wieku. Czy radykalizm zwany często fanatyzmem jest skuteczną metodą budzenia uśpionych obywateli? Jak wzbudzić w sobie odwagę, entuzjazm i wiarę w możliwość zmiany. Publikacja zapisu spektaklu Teatru Polskiego w Bydgoszczy to symboliczna inauguracja procesu udostępniania w Internecie zbiorów multimedialnych gromadzonych przez Pracownię Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.


Dostępne źródła: